Central de compres (SACAC) >

Qui som i què fem

El Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci (SACAC) compta amb una dilatada trajectòria en l'àmbit de la contractació pública, havent acumulat una gran expertesa en la matèria. El SACAC té per finalitat oferir seguretat jurídica als centres associats, garantint l'estricta aplicació de la normativa de contractació del sector públic en qualsevol tipus de contractació.

El SACAC ofereix un servei àgil i eficaç, acompanyant als associats durant tot el procediment administratiu de contractació pública en el marc de la legislació vigent, facilitant totes les eines necessàries per a assolir els objectius perseguits amb cada procediment de contractació.

sacac(ELIMINAR)@consorci.org

Funcions

El SACAC realitza dues funcions bàsiques:

  • Actuar com a central de contractació del sector sanitari concertat, convocant procediments de contractació centralitzats amb destinació als centres que s'adhereixin a cada convocatòria, amb la finalitat d'assolir les màximes economies d'escala possibles.
  • Prestar als centres associats els serveis que requereixin en la tramitació administrativa dels seus propis expedients de contractació, inclòs l'assessorament jurídic.

Política de qualitat

Codi de bones pràctiques en la contractació pública en l'àmbit del SACAC

Tarifes SACAC