Infoclínic una eina del CSC per gestionar la despesa farmacèutica

Infoclínic és un aplicatiu creat pel CSC, que permet explotar les dades del CatSalut sobre seguiment de la despesa farmacèutica, per tal de contrastar el comportament del propi centre en relació amb els objectius que té marcats, millorar-ne el compliment i evitar penalitzacions.

Descarregueu la Presentació d'Infoclinic (PDF 2,5 Mb)

El Servei Català de la Salut planteja als centres proveïdors una sèrie d'objectius, entre els quals el control de la despesa en farmàcia, tant al nivell de l'atenció primària com de la dispensació ambulatòria als hospitals. Infoclínic és un producte creat pel CSC, que permet explotar les dades del CatSalut sobre seguiment de la despesa farmacèutica, per tal de contrastar el comportament del propi centre en relació amb els objectius que té marcats, millorar-ne el compliment i evitar penalitzacions.

Què és Infoclínic i quines necessitats cobreix per als centres/professionals?

  • Infoclínic és un servei que permet tractar la informació de dispensació farmacèutica. Cada mes, el Catsalut passa informació de les receptes dispensades per ordre dels professionals de cada entitat. D'aquesta informació, se n'extreuen uns indicadors de seguiment de la dispensació, que són difícils de calcular, que varien cada any i que impliquen processos complicats (manteniment del catàleg de productes farmacèutics, manteniment dels indicadors, etc). El CatSalut calcula aquesta informació a nivell macro, per entitat i centre. InfoClínic permet portar aquest càlcul fins al nivell micro, dins del centre, per professional, per equip, o en les agrupacions que es vulgui. Així, l'equip directiu de l'entitat és capaç de gestionar l'acompliment d'aquests objectius, reforçant la formació dels professionals que ho necessiten. 
  • Podríem dir que el CatSalut proporciona dades de tot Catalunya fins a la porta del centre i Infoclínic proporciona dades "centre endins", fins al professional. Cal que el lloc on es troben tots dos sistemes (les dades a nivell de centre) quadri perfectament, per tal que els resultats siguin vàlids. Amb Infoclínic aconseguim que els indicadors quadrin fins al darrer decimal amb els que proporciona el CatSalut. I quan hi ha la més lleugera desviació, la perseguim fins que la resolem. 
  • A més, Infoclínic afegeix indicadors propis, que permeten mesurar millores en el comportament prescriptor dels professionals. També permet analitzar aquesta informació des de diferents punts de vista, per poder fer explotacions a mida de la informació de dispensació i permet fer comparacions (benchmarking) entre entitats, creació d'indicadors propis i altres personalitzacions en funció del que més convingui al centre...

A quants associats dóna servei?

  • InfoClínic no només s'ofereix als associats al CSC, sinó a totes les entitats proveïdores del CatSalut que ho necessitin. Actualment l'estan utilitzant 29 entitats, de les quals 5 no són centres associats al Consorci.

Quins avantatges representa utilitzar el programa Infoclínic?

  • Si els equips de sistemes d'informació de cada entitat haguessin de fer aquesta feina, per a la qual es necessita un perfil d'enginyer superior en informàtica, durant un o dos dies a la setmana, els costos serien molt elevats per a tothom. Amb Infoclínic es poden crear economies d'escala i alguns procediments es poden fer una sola vegada. Agregant centres, els abonats poden despreocupar-se de feines que són feixugues i complicades com per exemple aconseguir els nous indicadors anuals i ajustar-hi el sistema.
  • L'avantatge d'Infoclínic en aquest cas és tant la versatilitat (el poder demanar canvis i indicadors nous i les eines que hi ha per tal que els professionals es creïn els seus propis indicadors) com la integració: Infoclínic permet que les dades que s'obtenen les puguin aprofitar des dels professionals de sistemes d'informació, fins als usuaris del departament de farmàcia o altres de la organització que hi puguin haver de treballar.

Quins reptes té ara InfoClínic?

  • El més important és traspassar la barrera dels indicadors econòmics, i anar cap als assistencials. Tornar als orígens. Infoclínic servia al començament, amb el CMBD-AH (registre d'altes hospitalàries), per treure indicadors assistencials. Ara mateix dóna informació de dispensació per metge, no per malalt. Informació econòmica, indicadors de seguiment econòmic, no de si s'està fent servir be la prescripció. Volem anar cap afegir la informació del pacient i enllaçar-la amb informació d'altres fonts: el registre del CMBD de primària, d'hospital i d'urgències. A la vegada s'està treballant també en incorporar les dades hospitalaries i els resultats en salut.

Equip professional:

  • Mario Rabasseda, de l'equip de sistemes del CSC, és l'autor del programa sobre el qual es basa Infoclínic
  • Marcos Azuaga, informàtic de l'equip de sistemes del CSC