L'àmbit de Consultoria ha desenvolupat més de 150 projectes en 24 països, de manera que permet mostrar el coneixement adquirit i treball realitzat durant aquests anys en tres continents.

Els mostrem diverses opcions d'accés a les experiències individuals de cada projecte on, de manera resumida, es mostra una breu descripció i els serveis dels quals ha estat proveït.