El CSC actua, excepcionalment, com entitat gestora proveïdora de serveis, fent-se càrrec de la titularitat i la gestió integral de l'activitat de l'establiment.

La gestió directa de serveis per part del CSC es fa sempre a petició d'una entitat associada o administració pública, per un temps limitat i mai en competència amb altres associat.

ABS La Roca del Vallès

El Servei Català de la Salut té contractada la gestió dels serveis sanitaris d'atenció primària del municipi de La Roca del Vallès al Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC)des de l'1 de desembre del 2002.

L'Equip d'Atenció Primària l'ABS de La Roca del Vallès atén una població de referència de 10.085 habitants (Idescat 2008), bàsicament habitants del municipi de La Roca. S'organitza en tres centres: el Centre d'Atenció Primària (CAP) Vicenç Papaceit, el Consultori local de Salut La Torreta i el Consultori local de Salut Santa Agnès.

El model de gestió que s'aplica a l'ABS de La Roca té per objectiu crear una atenció primària excel.lent, amb la màxima capacitat de resolució possible i en l'entorn més pròxim a les persones. Per aquest motiu, a l'ABS de La Roca s'ofereix als ciutadans tota la cartera de serveis finançada pel CatSalut i una sèrie de serveis complementaris de pagament, en les millors condicions possibles. Gràcies a diferents tipus de col·laboracions institucionals i a la pròpia naturalesa no lucrativa de la nostra entitat, el cost d'aquests serveis per al ciutadà és moderat o fins i tot, gratuït.

Adreça: CAP Vicenç Papaceit: Plaça de l'Era, s/n
08430 LA ROCA DEL VALLÈS
Telèfon: (34) 93 842 44 32
E-mail: absroca(ELIMINAR)@consorci.org

www.absroca.consorci.org

Centre Integral de Salut Cotxeres

El CIS Cotxeres és un nou equipament sanitari públic, que comprèn un centre d'atenció primària, un centre d'urgències de 24 hores, un centre de rehabilitació ambulatòria, un centre sociosanitari de 205 places, un hospital de dia de 50 places i un centre de salut mental. El Centre Integral de Salut Cotxeres permet fer una atenció integral a la zona Nord de la ciutat, amb la incorporació de professionals sanitaris especialistes en l'atenció de primer nivell (ordinària i urgent), en l'atenció al malalt fràgil i en processos de rehabilitació.

Origen del projecte

L'1 de juny del 2005, el Servei Català de la Salut i el Consorci Hospitalari de Catalunya (actualment CSC) van signar un conveni de col·laboració per impulsar el pacte per la millora de la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona. En funció d'aquest pacte, el Consorci es converteix en el promotor de la construcció del complex i posterior gestor dels serveis d'atenció primària, sociosanitària, rehabilitació i urgències. L'Ajuntament de Barcelona va aportar el terreny de les antigues Cotxeres de Borbó i serà el responsable dels equipaments cívics del Complex: un casal de gent gran i una biblioteca.

El Consorci, proveïdor de serveis de Salut

La missió principal del Consorci és donar suport als seus associats, que actuen en el camp de la prestació de serveis als sistemes públics de salut i d'atenció social, des d'entitats públiques locals i/o no lucratives.

En virtut del coneixement acumulat en el CSC a través de l'experiència dels seus associats, el Servei Català de la Salut ha confiat, en determinades ocasions, la provisió dels serveis d'atenció a la salut dels ciutadans a entitats del Consorci. El primer exemple d'aquest tipus d'actuació és la gestió de l'Àrea Bàsica de Salut de La Roca del Vallès.

El CIS Cotxeres és un pas endavant en la mateixa línia, que incorpora el concepte de l'assistència integrada (atenció primària, proves diagnòstiques, atenció sociosanitària, salut mental i urgències) i la tradició d'un estil d'assistència de proximitat, arrelada en el teixit social de la zona, que es practica des de fa 6 anys a l'ABS de La Roca, amb excel·lents resultats assistencials. 

Programació de visites al CAP CIS Cotxeres:
Telèfon 932 438 993 

www.cotxeres.consorci.org