Consultoria i gestió >

Qui som i què fem

La divisió de consultoria de CSC-CiG s'especialitza en projectes de suport a la gestió per a entitats proveïdores de salut i d'atenció social. També treballa en estudis i solucions de macrogestió de sistemes i de xarxes integrades per a administracions i organismes multilaterals.

Gràcies a la tasca de la Consultoria Internacional de CiG, el Consorci manté un conveni de col·laboració permanent amb l'Organització Panamericana de la Salut/Organització Mundial de la Salut i està reconegut per aquest organisme com a entitat experta en Sistemes Integrals de Salut.

Cartera de serveis

  • Gestió gerencial
  • Organització i gestió de sistemes de salut
  • Organització i gestió de prestadors de salut
  • Atenció a la dependència i serveis socials
  • Sistemes d'informació
  • Formació i capacitació
  • Salut Pública
  • Servei d'acompanyament al procés d'acreditació de les organitzacions d'atenció primària i atenció intermèdia
  • Suport en la implantació de sistemes de gestió de qualitat per assolir la certificació ISO-9001 en centres i serveis de salut
  • CRP Plataforma de Recerca Clínica