Què és el Consorci >

Entitats on participa el CSC

El Consorci és cofundador o ha impulsat la creació de diferents organitzacions i entitats que promouen activitats relacionades amb la salut laboral, la formació continuada o l'acció patronal en els sectors salut i de l'atenció a la dependència, entre altres.

Entitats prestadores de serveis

Associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció (aMSP)
La Mancomunitat Sanitària de Prevenció (aMSP) és un servei de prevenció especialitzat en l'àmbit sanitari i sociosanitari, sense afany de lucre i amb autonomia de gestió. Va ser creada pels centres associats al CSC l'any 1998.

Unió Consorci formació (UCf)
UCF és una iniciativa conjunta del CSC i La Unió, creada per donar resposta a les necessitats de formació continua dels professionals i les organitzacions del sector

Laboratori de referència de Catalunya (LRC)
L'LRC el van crear, l'any 1991, el Consorci i un dels seus associats, l'IMAS, ara Parc de Salut Mar. El Laboratori es dedica a les anàlisis clíniques, la consultoria i la investigació.

Consorcis locals

El CSC participa també en consorcis que es creen ad hoc, sovint a partir d'una iniciativa del govern local, per planificar o gestionar la prestació de serveis a les persones, principalment en el camp de l'atenció a la dependència.

Altres entitats

Confederació d'entitats catalanes d'atenció a la dependència sense ànim de lucre (CECAD)
El CSC és soci-fundador de la CECAD. Aquesta entitat es va crear l'any 2006, amb l'objectiu de representar les entitats sense afany de lucre dedicades a l'atenció a la dependència a Catalunya.

Confederació d'Associacions Empresarials del Tercer Sector Social d'Atenció a les Persones de Catalunya
El CSC és entitat adherida a La Confederació, organització empresarial que des de l'any 1997 representa a les entitats no lucratives que presten serveis d'atenció a les persones a Catalunya.

PIMEC

El CSC és soci de PIMEC i ambdues entitats tenen signat un conveni de col·laboració per reforçar la salut i l'atenció social a Catalunya.

Fundació Factor Humà
La FFH és una organització que té l'objectiu de millorar la gestió de les persones a les organitzacions. El CSC és associat i patró.

Societat Catalana de Mediació en Salut
El CSC va formar part del grup d'entitats impulsores de la SCMS, que va néixer l'any 2012. La finalitat de la SCMS és promoure la mediació en l'àmbit de la salut com a instrument adequat per a prevenir i resoldre conflictes.

Obertament
El CSC és soci fundador des de l'any 2010 de l'Associació Catalana per la lluita contra l'estigma i la discriminació que pateixen les persones a causa d'algun problema de salut mental.