Des del Consorci de Salut i Social de Catalunya hem realitzat una reflexió estratègica per anticipar i permetre visualitzar com seran els serveis sanitaris del futur a partir d'elements com les tecnologies exponencials, la capacitat de canvi dels professionals, els elements invariants del pacient i factors exògens al sistema, identificant iniciatives que permetin afrontar amb èxit el tutor.