Per poder prestar serveis als seus associats, el  CSC s'ha dotat d'instruments que, en determinats casos, tenen entitat jurídica pròpia, com la patronal CAPSS,  CSC S.A.,  CSC Atenció Social SL i la Fundació S21.

En altres ocasions, l'activitat del CSC per als associats es desenvolupa des d'unitats especialitzades de caràcter tècnic, com l'Àrea jurídica, el Servei de licitacions (SACAC), l'Àrea de sistemes i tecnologies de la informació, l'Àrea de Comunicació i el Servei d'Estudis (SEPPS).

Delegat de Protecció de Dades

Per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, i per a  qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades, les persones interessades es poden posar en contacte amb el delegat de protecció de dades.

Delegat de protecció de dades:

Adreça electrònica: dpd(ELIMINAR)@consorci.org

Adreça postal: Avinguda Tibidabo, nº21 08022 Barcelona

Telèfon: 93.253.18.20   (de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores)