Coneixement >

Informació Àrea Jurídica COVID19

L'Àrea Jurídica del CSC posa a disposició de tot el sector sanitari i social les seves notes informatives en novetats relacionades de l'àmbit jurídic amb l'epidèmia de coronavirus: