Les #InfosCSC són infografies amb les quals compartim, de manera visual i sintètica, informació i recomanacions sobre com integrar processos innovadors a l'organització i als diferents serveis, i promoure, així, pràctiques que aportin més valor a professionals, persones ateses i a la resta d'agents implicats en aquests processos. 

#InfosCSC Farmàcia

 • Què és la compra basada en valor? Veure infografia
 • Com anticipar-nos a la innovació farmacèutica? Veure infografia
 • Com aplicar l'atenció sanitària basada en valor als hospitals? Veure infografia
 • Consells pràctics per a la teleconsulta en la pràctica clínica. Veure infografia
 • Acords de guanys compartits: keypoints. Veure infografia
 • Anticipant la innovació farmacològica en la malaltia d'Alzheimer. Veure infografia
 • Digitalitzant la salut: Espai Europeu de Dades Sanitàries (EEDS). Veure infografia
 • Com actuar davant el desproveïment de medicaments? Veure infografia
 • Com fomentar una salut participativa en l'atenció sanitària? Veure infografia
 • Implementació de solucions tecnològiques en la preparació de medicaments en la farmàcia hospitalària. Veure infografia
 • Recomanacions per a la implementació de Ranibizumab biosimilar. Veure infografia
 • Resistència a antibiòtics: Revisió de la situació actual. Veure infografia 
 • Com adoptar i aplicar els PROMs i PREMs en l'assistència sanitària? Veure infografia
 • Com afecta la competència entre hospitals en la qualitat de l'assistència sanitària? Veure infografia
 • Sostenibilitat ambiental en la farmàcia hospitalària. Veure infografia
 • L'impacte social de la contractació pública. Veure infografia

#InfosCSC SACAC