Innovació i partenariat

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) seguint el Pla Estratègic 2019-2022 i en línia a la seva visió com a entitat de convertir-se el principal referent pel coneixement i capacitat de cooperació, influència i anticipació davant els nous reptes del sistema de salut i social, ha creat una nova Àrea d'Innovació i partenariat, que busca dinamitzar el concepte de la innovació en la cultura de l'organització, així com integrar els processos i les eines d'innovació en el dia a dia de l'organització per tal de generar un "espai" de creativitat cooperativa que permeti identificar els reptes i necessitats del sector i transformar-los en solucions.

En aquesta línia, la nova Àrea del CSC es dedicarà també a la identificació de projectes innovadors dins del sector i donar-lis recolzament técnic i de recursos, alhora que cercarà recursos i crearà un "fons" per al finançament de projectes innovadors.

Pròximament en aquest espai web i en els diferents canals de comunicació del CSC podreu conèixer tots els projectes que s'engeguin des d'aquesta àrea d'innovació i ja es pot accedir a alguns d'ells com el Connecta CSC i el Health 2025.

Equip professional: