Les línies d'acció del SEPPS corresponen als grans àmbits d'actuació del CSC: les polítiques sanitàries i l'organització i gestió dels serveis de salut.

Les línies de servei són:

  • El SEPPS contribueix al desenvolupament del coneixement al CSC mitjançant projectes de recerca en col·laboració amb els associats i la preparació de publicacions, així com l'organització d'activitats divulgatives diverses, com ara sessions tècniques, seminaris, cursos, etc.