Central de compres (SACAC)

El Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci (SACAC) compta amb una dilatada trajectòria en l'àmbit de la contractació pública, havent acumulat una gran expertesa en la matèria.

El SACAC té per finalitat oferir seguretat jurídica als centres associats, garantint l'estricta aplicació de la normativa de contractació del sector públic en qualsevol tipus de contractació.

Qui som i què fem

El SACAC ofereix un servei àgil i eficaç, acompanyant als associats durant tot el procediment administratiu de contractació pública en el marc de la legislació vigent.

Més informació

Perfil del contractant

Accés a les licitacions tramitades pel Consorci. Registre d'entrada de dilluns a divendres de 8h a 14h.

Més informació