QUÈ ÉS EL CONSORCI

El Consorci de Salut i Social de Catalunya és una entitat pública de caràcter local i base associativa, fundada el 1983, que presta serveis a més de 100 institucions entre entitats prestadores de serveis de salut i d'atenció a la dependència, ajuntaments, diputacions i consells comarcals.

Més informació

Associació

El Consorci presta serveis a més de 100 institucions públiques de referència en l’àmbit de la Salut i l’atenció social. Els associats participen al Consorci a través de Comissions i grups de treball.

 • Comissions i grups de treball

  Aquests són els principals òrgans de participació dels associats en l'activitat del CSC

  Més informació
 • Relacions institucionals

  El CSC estableix relacions amb múltiples institucions, tant a Catalunya com arreu del món

  Més informació

Patronal CAPSS

Els associats del Consorci van crear la Patronal CAPSS l’any 1995, per representar, defensar i promocionar els interessos dels seus associats.

 • Què és la Patronal CAPSS

  Coneix els òrgans de govern i les funcions d’aquesta associació empresarial

  Més informació
 • Documentació i normativa

  Consulta les circulars informatives, així com els convenis i acords del sector

  Més informació
 • Bones pràctiques en RRHH

  Espai amb plans i projectes de bones pràctiques de diferents entitats

  Més informació
 • Formació

  El CSC dóna suport als seus associats amb un ampli programa de formació continuada

  Més informació

Farmàcia i Medicament

El CSC dona suport i assessorament en la gestió de la farmàcia i els medicaments, i defensa els interessos dels associats al CSC en matèria de farmàcia. A més, desenvolupem i impulsem nous models i instruments per ajudar les entitats a millorar la gestió eficient en la prestació farmacèutica.

 • Qui som i què fem?

  Coneix l'àrea del CSC que desenvolupa i impulsa nous models per ajudar als associats al CSC a millorar la gestió eficient en la prestació farmacèutica

  Més informació
 • Jornades de farmàcia i del medicament

  L'Àrea de Farmàcia i del Medicament és un punt de trobada del coneixement en aquest àmbit a través de diferents jornades i cicles de debats

  Més informació
 • Coneixement i Grups de Treball

  L'Àrea de Farmàcia i del Medicament compta amb diversos grups i comissions per impulsar a les entitats associades en aquest àmbit

  Més informació
 • Infoclínic

  Coneix l'eina del CSC per gestionar la despesa farmacèutica

  Més informació

Innovació i Partenariat

L'Àrea d'Innovació i partenariat busca dinamitzar el concepte de la innovació en la cultura de l'organització, així com integrar els processos i les eines d'innovació en el dia a dia de l'organització per tal de generar un "espai" de creativitat cooperativa que permeti identificar els reptes i necessitats del sector i transformar-los en solucions.

 • Què fem

  Coneix els projectes d'Innovació i partenariat que desenvolupa el CSC

  Més informació
 • Health 2025

  Reflexió estratègica sobre els serveis de salut i socials del futur 

  Més informació
 • coNNecta CSC

  Punt de trobada entre les empreses que ofereixen solucions innovadores i capacitats científic-tècniques, i les necessitats de les entitats associades al CSC

  Més informació
 • iNexesCSC

  Espai per la identificació i impuls de projectes innovadors

  Més informació

Consultoria i gestió

 • CONSULTORIA

  Desenvolupem projectes de consultoria en què oferim als clients el nostre coneixement sobre sistemes públics de salut i d’atenció social.

  Més informació
 • ÀMBITS DE GESTIÓ

  Al Consorci assessorem i oferim serveis de gestió a mida als nostres associats i a tercers. Fins i tot gestionem equipaments directament.

  Més informació

SACAC

A través del Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci, el Consorci facilita, assessora i assisteix els centres en la contractació de serveis, subministraments, equipaments i obres.

 • Qui som i què fem

  El SACAC ofereix un servei àgil i eficaç, acompanyant als associats durant tot el procediment administratiu de contractació pública en el marc de la legislació vigent.

  Més informació
 • Perfil del contractant

  Accés a les licitacions tramitades pel Consorci. Registre d'entrada de dilluns a divendres de 8h a 14h.

  Més informació

Coneixement

A través del Servei d’Estudis i de les Publicacions que generem, contribuïm a generar i difondre coneixement per als nostres associats i per a la societat en general.

 • Servei d'Estudis

  El SEPPS és la unitat de recerca del CSC

  Més informació
 • Publicacions

  Aquí trobaràs totes les publicacions del SEPPS: llibres, articles, informes, comunicacions, tesis ...

  Més informació