Innovació i partenariat >

Projectes col·laboratius

Des del Consorci de Salut i Social de Catalunya apostem pel model col·laboratiu i per l'agregació d'esforços i les economies d'escala per a la millora de l'eficiència i la qualitat dels serveis. El lideratge per part del sector de projectes de gestió sanitària i la seva escalabilitat és important per a la dinamització de futurs projectes de país.  En aquest apartat trobareu aquells projectes que estem ajudant a desenvolupar amb voluntat multicèntrica i de forma col·laborativa.

Health 2025

Des del Consorci de Salut i Social de Catalunya hem realitzat una reflexió estratègica per anticipar i permetre visualitzar com seran els serveis sanitaris del futur a partir d'elements com les tecnologies exponencials, la capacitat de canvi dels professionals, els elements invariants del pacient i factors exògens al sistema, identificant iniciatives que permetin afrontar amb èxit el tutor.

Codi Medicament

El Codi Medicament és un dels projectes col·laboratius de l'Àrea d'Innovació i Partenariat del CSC que s'estableix a través d'una aliança del propi CSC amb l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

MAFIP 

El MAFIP (Model d'Atenció Farmacèutica Integral centrada en la Persona) és un dels projectes col·laboratius de l'Àrea d'Innovació i Partenariat del CSC elaborat amb xarxa amb les entitats associades al CSC.

CIAM

El CIAM es un encàrrec del CatSalut liderat pel CSC amb TicSalut i AQuAS. El seu objectiu és posar a disposició del SISCAT eines de gestió basades en la intel·ligència artificial (IA) per a la millora de l'ús racional dels medicaments (URM) i l'eficiència en la utilització dels recursos públics.