Sostenibilitat

Al Consorci de Salut i Social de Catalunya estem treballant amb la voluntat d'avançar en la implantació de criteris de Sostenibilitat ASG (Ambiental, Social i de Governança) a la nostra institució, en el marc de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

El compromís del Consorci de Salut i Social de Catalunya amb la Sostenibilitat i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible va més enllà del compliment de les lleis i la normativa, i així queda reflectit a la missió, visió i valors de l'entitat.

La nostra voluntat és que aquest compromís sigui transversal, que impregni tota la organització i sigui present en totes les àrees, per això hem incorporat la Sostenibilitat en la nostra estratègia. 

Som membres de l'Aliança Catalunya 2030 pel nostre fort compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i per les accions ja implantades en línia a l'Agenda 2030. 

CSC Catalunya 2030                   

En aquest marc, considerem que és necessari fer un pas més en l'impuls de la sostenibilitat i la gestió responsable en el sector de la salut i l'atenció social a Catalunya. Per aquest motiu, hem elaborat una Guia de Sostenibilitat per al sector salut i social que té com a finalitat sensibilitzar, acompanyar i dotar d'eines pràctiques a les entitats sanitàries i socials per iniciar-se i/o consolidar-se com a organitzacions sostenibles.

Guia de Sostenibilitat per al sector salut i social

Ambiental

Des del CSC fomentem la gestió responsable dels recursos i dels residus, amb respecte al medi ambient i amb voluntat de ser una organització compromesa amb el planeta.

Més informació

Social

El compromís social de les institucions és essencial per abordar els reptes actuals i de futur de la societat, des del CSC volem establir vies de col·laboració amb la comunitat per participar de forma activa en la millora de la qualitat de vida de les persones, especialment en la dels col·lectius més vulnerables.

Més informació

Governança

Des del CSC hem renovat la nostra missió, visió i valors, per tal de reafirmar el nostre compromís amb els nostres associats i amb la societat des del respecte a la nostra essència i origen, així, engeguem una etapa amb una clara vocació de servei per abordar les necessitats de les persones, els associats i el territori.

Més informació