Responsabilitat Social

Al Consorci de Salut i Social de Catalunya estem treballant amb la voluntat d'avançar en la implantació de criteris de Responsabilitat Social a la nostra institució, en el marc de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

El compromís del Consorci de Salut i Social de Catalunya amb la Responsabilitat Social i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible va més enllà del compliment de les lleis i la normativa, i així queda reflectit a la missió, visió i valors de l'entitat.

La nostra voluntat és que aquest compromís sigui transversal, que impregni tota la organització i sigui present en totes les àrees, per això hem incorporat la Responsabilitat Social com a objectiu al Pla Estratègic 2019-2022 del CSC. 

Per això, som membres de l'Aliança Catalunya 2030 pel nostrefort compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i per les accions ja implantades en línia a l'Agenda 2030.

CSC Catalunya 2030

Bon Govern

Des del CSC hem renovat la nostra missió, visió i valors, per tal de reafirmar el nostre compromís amb els nostres associats i amb la societat des del respecte a la nostra essència i origen, així, engeguem una etapa amb una clara vocació de servei per abordar les necessitats de les persones, els associats i el territori.

Més informació

Social

El compromís social de les institucions és essencial per abordar els reptes actuals i de futur de la societat, des del CSC volem establir vies de col·laboració amb la comunitat per participar de forma activa en la millora de la qualitat de vida de les persones, especialment en la dels col·lectius més vulnerables.

Més informació

Ambiental

Des del CSC fomentem la gestió responsable dels recursos i dels residus, amb respecte al medi ambient i amb voluntat de ser una organització compromesa amb el planeta.

Més informació

Econòmic

El CSC és una entitat sostenible econòmicament, que és una base important per treballar els reptes que ens plantegem. Oferim serveis de qualitat, cercant la satisfacció dels nostres associats i integrem criteris de responsabilitat social i sostenibilitat en la relació amb els proveïdors.

Més informació

Persones

Volem facilitar nous instruments al sector que reforcin el compromís social i que la nostra actuació impacti especialment en els col·lectius vulnerables, potenciant la seva incorporació al món laboral del CSC i de les institucions associades. Treballem per millorar el model de gestió de persones també a la nostra institució.

Més informació

Coronavirus

Davant l’emergència sanitària causada per la COVID-19, hem volgut incrementar la nostra participació de forma activa en la millora de la qualitat de vida de les persones, treballant en diversos àmbits i establint vies de col·laboració.

Més informació

El CSC compta amb el distintiu d'Etiqueta Responsable

El CSC està adherit al Pacte del Temps

El CSC té el distintiu d'organització responsable 2020 i 2021 per la contractació de persones vulnerables

El CSC forma part de la xarxa Global Green and Healthy Hospitals (GGHH)