Òrgans de govern

Membres i càrrecs del CSC, CSC S.A., la Patronal CAPSS i la Fundació S21.

Més informació

Estructura corporativa

Per poder prestar serveis als seus associats, el CSC s'ha dotat d'instruments que, en determinats casos, tenen entitat jurídica pròpia, com la patronal CAPSS, CSC S.A., CSC Atenció Social SL i la Fundació S21. 

Més informació

Estatuts del CSC

Tant el CSC com aquells dels seus instruments que tenen personalitat jurídica pròpia es governen per estatuts aprovats pels associats.

Més informació