Model d'Atenció Farmacéutica Integral centrada en la Persona

El MAFIP (Model d'Atenció Farmacéutica Integral centrada en la Persona) és un dels projectes col·laboratius de l'Àrea d'Innovació i Partenariat del CSC elaborat amb xarxa amb les entitats associades al CSC.

  • Finalitat del projecte:

Definir les línies mestres d'un model d'atenció farmacèutica integral centrat en la persona (MAFIP) que permeti donar resposta de forma integrada als problemes actuals de gestió del medicament i millorar operativament l'atenció als pacients i la continuïtat de les cures.

  • Objectius:
    • Identificar i prioritzar els punts problemàtics en la gestió del medicament en el nostre entorn, integrant en l'anàlisi els elements de gestió i coordinació interna dels serveis farmacèutics assistencials, la coordinació d'aquests amb la resta dels serveis i la continuïtat assistencial.
    • Definir les línies d'acció prioritàries que han de constituir els eixos estratègics de l'MAFIP.
    • Proposar i implementar àmbits de solucions operatives als problemes identificats que puguin ser desenvolupats en els àmbits assistencials.
  • Proposta de valor:

Es tracta d'una proposta innovadora que vol co-crear amb les diferents organitzacions sanitàries implicades un model integral d'atenció farmacèutica centrat en la persona. Com a proposta de valor el projecte pretén generar una guia d'autoavaluació per tal que qualsevol organització pugui valorar el grau d'orientació a la persona de la seva atenció farmacèutica.

  • Entitats que hi col·laboren: Badalona Serveis Assistencials, CIS Cotxeres, Consorci Hospitalari de Vic, Consorci Sanitari Integral, Consorci Sanitari del Maresme i La Selva, Consorci Sanitari Parc Taulí, Consorci Sanitari de Terrassa, Fundació Salut Empordà, Gestió de Serveis Sanitaris, Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Institut d'Assistència Sanitària, Parc Sanitari Pere Virgili, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà.

>> Informe complet