Què és el Consorci >

Com ens organitzem

Govern de la Fundació S21

Estatuts

La Fundació S21 és una evolució de Personalia, que va ser la primera fundació dissenyada específicament per promoure l'activitat del Consorci i dels seus associats en el camp de l'atenció a la dependència. El desembre del 2009, el patronat va aprovar la modificació del nom i dels estatuts de la fundació del CSC.

Descàrregar estatuts

Membres de la Fundació

President

  • Manel Ferré i Montañés

Secretari

  • Joaquim Monllau i Bayerri

Patrons

  • José Augusto García Navarro
  • Joaquim Monllau i Bayerri
  • Jordi Roca i Casas