Consorci de Salut i Social de Catalunya SA (CSC, SA) és una societat anònima de capital íntegrament públic, regida per la Llei de Societats Mercantils. Els estatuts, aprovats el 1995, regulen la seva activitat i els mecanismes que asseguren la transparència i el rendiment de comptes.

Estatuts

Descarregar Estatuts

Accionariat

Capital Social: 3.513.000,00 euros
Data de constitució: 8 de novembre de 1991

Més informació

Consell d'Administració

El Consell d'Administració de CSC SA està format, d'una banda, per persones designades per l'accionista majoritari (CSC, 51%) i de l'altra per representants de la resta de l'accionariat.

Més informació

Àrea restringida membres Consell d'Administració