Què és el Consorci >

Pla Estratègic CSC 2019-2022

La societat canvia cada cop més ràpid i ens exigeix una major flexibilitat i adaptació per respondre a les necessitats de la ciutadania. Compaginar l'acceleració dels canvis socials amb la reflexió i pausa necessàries per portar a terme grans projectes no és una tasca fàcil, però és el que pretén el nou Pla Estratègic del Consorci de Salut i Social de Catalunya 2019-2022.

Amb aquest nou Pla, el CSC vol ser un actor determinant en els nous escenaris de salut i socials, anticipant-nos als reptes que sens dubte cal abordar en aquests àmbits, i ser pioners en construir i oferir les eines que necessitaran els nostres associats. Volem incorporar el coneixement i l'experiència per fer front a una realitat present i futura volàtil, incerta, complexa i ambigua.

Des del CSC hem cregut que era el moment de repensar la nostra missió, visió i valors, per tal de renovar el nostre compromís amb els nostres associats i amb la societat des del respecte a la nostra essència i origen. Amb aquesta renovació de les nostres línies principals de treball i de la nostra definició com a entitat, engeguem una etapa ambiciosa amb nous reptes i noves maneres de fer, però sempre amb una clara vocació de servei per abordar les necessitats de les persones, els associats i el territori, que inspiren i impulsen tot el que fem.

Pla Estratègic CSC 2019-2022

Missió, visió i valors CSC