Coneixement >

Servei d'Estudis (SEPPS)

Trobades de salut pública del CSC

Descarregar >>Programa

25 de març. Sessió inaugural - Sessió en català

Confiança vacunal: impacte en malalties reemergents i impacte en la Covid-19 

Modera: Elia Díez, cap del Servei de Programes i Intervencions Preventives, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona

-    Malalties immunoprevenibles reemergents i covid-19: Context europeu i català, Cristina Rius, cap del Servei d'Epidemiologia, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona
-    Estat actual de la vacuna i vacunació contra la Covid-19, Luís Urbiztondo, cap de Servei de Medicina Preventiva, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya
-    La reticència vacunal: estat de la qüestió, Carmen Gallego, metgessa resident de Medicina Preventiva i Salut Pública, de la Unitat Docent del Parc de Salut Mar

>>Presentacions

>>Vídeo

10 de juny - Sessió en castellà

Reptes actuals de la salut mental des de la salut pública i l'administració sanitària. Informe SESPAS 2020 

Modera: Davide Malmusi, director de Serveis de Salut de l'Ajuntament de Barcelona

-    Resultats més rellevants de l'informe, Jordi Alonso, director del Programa de Epidemiologia i Salut Pública, de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, Vanessa Puig-Barrachina, tècnica en salut comunitària, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i Juan M. Cabasés, catedràtic d'Economia a la Universitat Pública de Navarra 
-   La visió des de la política sanitària, Jordi Blanch, director del Pla Director de Salut Mental i Addiccions, del Departament de Salut de Catalunya

>>Presentacions

>>Informe SESPAS

>>Vídeo

16 de setembre - Sessió en castellà

Les violències: un problema social per a la salut pública

Modera: Constanza Jacques-Aviñó, investigadora de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària IDIAPJGol

-    Impacte de la violència sobre la salut mental de la població immigrada, Francisco Collazos, cap de l'Àrea de Salut Mental, de l'Hospital San Rafael i coordinador del Programa de Psiquiatria Transcultural, de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron
-    La invisibilització de les dones a la ciència, una altra forma de violència,  Carme Valls, directora del Programa "Dona, salut i qualitat de vida", del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris 
-    Violències i persones grans. Vivències i reflexions, Lourdes Bermejo, doctora en Ciències de l'Educació, diplomada en Gerontologia Social i consultora independent
-    Estratègia de promoció de relacions equitatives i saludables a l'àmbit escolar, Olga Juárez, responsable del Servei de Salut Comunitària, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona

>>Presentacions

>>Vídeo

4 de novembre - Sessió de clausura - Sessió en castellà

Avaluació de programes en salut pública: De l'impacte potencial a l'impacte real sobre la salut

Modera: Carmen Cabezas, secretària de Salut Pública, del Departament de Salut 

-    Impuls a l'avaluació de l'impacte en salut (AIS) a Catalunya, Angelina Gonzalez, de la Sub-direcció de Promoció de la Salut, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya 
-    Avaluació de l'impacte en salut dels projectes de millora de l'espai públic, Marta Viada, arquitecta del Servei d'Equipaments i Espai Públic, de la Diputació de Barcelona
-    Avaluació i transparència: Observatori de Salud i Impacte de Polítiques, María José López, responsable del Servei d'Avaluació i Mètodes d'Intervenció, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona
-    Avaluació de l'impacte en salut de la COVID-19 a Navarra i Euskadi, Unai Martín, profesor de Sociología de la Universitat del País Basc i Grupo de Investigación en Determinantes Sociales y Cambio Demográfico (OPIK)

>>Presentacions

>>Vídeo

Aquest programa ha estat elaborat per: Josep M. Pons (Agència de Salut Pública de Catalunya), Maribel Pasarín (Agència de Salut Pública de Barcelona), Òscar Rus (Corporació de Salut del Maresme i la Selva), Catalina Chamorro (Diputació de Barcelona), Davide Malmusi (Ajuntament de Barcelona) i Palmira Borràs, Rosalia Serra i María Luisa Vázquez (Consorci de Salut i Social de Catalunya)

Coordinadores:
M. Luisa Vázquez i Noemí García del Servei d'Estudis en Polítiques i Prospectives en Salut del Consorci de Salut i Social de Catalunya

Lloc i hora:
Les Trobades de Salut Pública del CSC tenen lloc en format Webinar de forma no presencial, de 14.00 a 16.00h.