Coneixement

El CSC desenvolupa el seu coneixement a través del SEPPS per contribuir a la política sanitària catalana amb l'anàlisi de les polítiques de salut i la generació de propostes, a més dóna suport a la presa de decisions dels socis i associats basada en una informació més acurada.

Servei d'Estudis

El SEPPS és la unitat de recerca del CSC

Més informació

Publicacions

Aquí trobaràs totes les publicacions del SEPPS: llibres, articles, informes, comunicacions, tesis ...

Més informació