El Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) és la unitat de recerca del CSC. Es va crear el 1996 per reforçar el posicionament estratègic del CSC i els seus associats dintre del sector sanitari català.

Des del 2009, el Grup de Recerca en Polítiques de Salut i Serveis Sanitaris que lidera el SEPPS, i en el que participen diverses entitats associades, està reconegut per la Comissió d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, primer com a grup de recerca emergent i des del 2014 com a grup consolidat (2021 SGR 01124).

L'objectiu general del SEPPS és contribuir al desenvolupament del coneixement del CSC.

Els seus objectius específics són:

  • Contribuir a promoure una actitud activa del CSC en la política sanitària catalana amb l'anàlisi de les polítiques de salut i la generació de propostes.
  • Desenvolupar línies de recerca aplicades en els àmbits d'interès del CSC.
  • Contribuir a disseminar el coneixement i les experiències del CSC per tal d'aprofitar sinergies i millorar la comunicació amb els associats, els professionals i la societat en general.
  • Contribuir a la presa de decisions dels associats basada en una informació més acurada.