Descarregar programa >>pdf

3 de novembre. Sessió inaugural   

Anàlisi de les llistes d'espera al sistema de salut català, Cristina Nadal, directora de l'Àrea d'Atenció Sanitària del CatSalut

>>Presentació


1 de desembre

Seguretat de Pacients: El rol de la formació basada en la simulació

-    Com contribueix a la seguretat del pacient. Avaluació de l'experiència, Àngels Chacón, directora executiva de 4D Health - INNOVATION SIMULATION CENTER
-    Anàlisi de riscos i avantatges, Aída Camps, coordinadora del Màster en Simulació Clínica del Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic - UManresa (CISARC)

>>Presentacions


19 de gener

Millora de la qualitat de l'atenció

-    Iniciatives per millorar l'adequació clínica als hospitals, Xavier Bonfill, director del servei d'Epidemiologia Clínica i Salut Pública de l'Hospital de Sant Pau i del Centre Cochrane Iberoamericà
-    L'error diagnòstic a l'atenció primària. Noves estratègies per a reduir-lo, Sergio Minué. professor del àrea de Sistemas y Servicios Sanitaris, de la Escuela Andaluza de Salud Pública

>>Presentació


16 de febrer

Millores en la prevenció, detecció i atenció a la salut mental 

-    La contribució dels Centres de Salut Mental Infanto-Juvenil. Lliçons apreses, Montse Pàmias, cap de Salut Mental Infanto-Juvenil del Parc Taulí de Sabadell
-    Suport a l'atenció primària: paper del psiquiatra de referència, Sònia Rivero, psiquiatra del Centre de Salut Mental d'Adults de Ciutat Vella Parc, Parc Sanitari Sant Joan de Déu

>>Presentació


16 de març

Implementació de les noves tecnologies en la gestió del malalt 

-    eConsulta: un altre model de relació professional i pacient, Oscar Solans, director funcional del projecte de Història Clínica Compartida del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
-    La confidencialitat i el dret a la intimitat en l'ús de les TIC en salut, Begoña Roman, professora de la Facultat de Filosofia de la UB i presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya 

>>Presentació


20 d'abril

Disseny de l'experiència del pacient a les organitzacions sanitàries, David Nadal, membre de l'equip d'Experiència de Pacient i Cap del Servei de Treball Social de l'Hospital Sant Joan de Déu

>>Presentació


18 de maig

Gestió orientada a resultats per a l'abordatge intersectorial dels problemes de salut de la població, Elisabet Jané, consultora independent en gestió per a resultats

>>Presentació


15 de juny. Sessió de cloenda

La coordinació entre nivells assistencials a Catalunya. Instrument de mesura i primers resultats, Anabel Romero investigadora del Servei d'Estudis en Prospectives i Polítiques de Salut del Consorci de Salut i Social de Catalunya i Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial 

>>Inscripció

Coordinadores:
M. Luisa Vázquez i Noemí García del Servei d'Estudis en Polítiques i Prospectives en Salut del Consorci de Salut i Social de Catalunya

Lloc i hora:
Les sessions tècniques del CSC tenen lloc a la Sala Joan Costa de la Seu del Consorci (Av. Tibidabo, 21. 08022 Barcelona), de 14.00 a 16.00h.