>>Descarregar el programa

19 de gener. Sessió inaugural   

Com millorar la comunicació entre el professional de la salut i el pacient per a la millora de la qualitat de l'atenció

- Aproximació actual a la comunicació a l'entorn de la salut i salut digital, Eulàlia Hernández, professora d'Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, a la Universitat Oberta de Catalunya i experta en Salut digital i promoció de la Salut 
- Reptes i aprenentatges de les intervencions per a la millora de la comunicació a l'entorn sanitari (eines d'alfabetització per a la salut), Mònica Fernández Aguilera, periodista i comunicadora, coordinadora d'Alfabetització per a la Salut a la Xarxa d'Hospitals Promotors de la Salut, del Consorci Sanitari Integral
- Què hem après? Anàlisi d'una experiència: implementació de la campanya Ask Me 3, a la Fundació Sanitària de Mollet, Mireia Vicente García, directora d'Infermeria de la Fundació Sanitària de Mollet

>>Presentacions

>>Vídeo


9 de març - Sessió en anglès-castellà

Can people afford to pay for health care? Inequity in financial protection in European health systems

- Inequities in financial protection in Europe, an update, Tamás Evetovits, cap d'oficina, WHO Europe Barcelona Office for Health Systems Financing  
La situación en España, Enrique Bernal, investigador principal de l'Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 
Lessons from Europe for health financing and health system resilience in Spain, Sarah Thomson, especialista sènior en finançament de la salut, WHO Europe Barcelona Office for Health Systems Financing

>>Presentacions

>>Vídeo


20 d'abril

Avenços en l'atenció integrada social i sanitària: nou model i experiències a Catalunya

- Avenços en el debat internacional i nou model d'atenció integrada, José Augusto García Navarro, director general, del Consorci de Salut i Social de Catalunya   
L'experiència de la integració social i sanitària en les cures de llarga durada al Prat de Llobregat, Eva Cabanillas, cap de Secció d'Acollida i Prestacions socials del Servei d'Acció Social i Comunitària, de l'Ajuntament del Prat de Llobregat 
La integració de l'atenció sanitària i a la dependència a Badalona Serveis Assistencials, María Miguélez, cap de la Unitat de Treball Social, de Badalona Serveis Assistencials

>>Presentacions

>>Vídeo


11 de maig

Quina és la implicació de l'anàlisi de la mortalitat per a les polítiques en salut?

L'evolució de la mortalitat en els darrers anys i l'impacte de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya, Anna Mompart Penina, subdirectora General de la Cartera de Serveis i Anàlisi de la Informació, del Departament de Salut
Implicacions per a les polítiques de salut, Carmen Cabezas Peña, secretària de Salut Pública, del Departament de Salut

>>Presentacions

>>Vídeo


8 de juny - Sessió en castellà

¿Pueden las TIC mejorar la coordinación clínica entre médicos de atención primaria y hospitalaria? Resultados comparativos del COORDENA.TICs en País Vasco, Islas Baleares y Catalunya, Ingrid Vargas y Daniela Campaz, investigadoras del Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salud, del Consorci de Salut i Social de Catalunya y representantes del Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial, M. Carmen Sanclemente, del Hospital Universitari Son Espases y Mikel Ogueta, del Servicio de Salud de País Vasco 

>>Vídeo

>>Presentaciones


19 d'octubre

Els models de col·laboració entre proveïdors de salut del SISCAT

Introducció i moderació: Xènia Acebes, directora Assistencial de l'Hospital Sant Pau

El model de servei territorial de l'Institut Català d'Oncologia, Ramon Salazar, director general, de l'Institut Català d'Oncologia 
L'experiència de Badalona Serveis Assistencials en unitats funcionals, Cristina Carod, directora Assistencial, de Badalona Serveis Assistencials 
Experiència en gestió sanitària, Àngels Morales, gerent territorial de l'Institut d'Assistència Sanitària    

>>Inscripció online

>>Inscripció presencial


30 de novembre. Sessió de clausura - Sessió en castellà

Integración asistencial para el diagnóstico precoz del cáncer: ¿Qué podemos aprender de la experiencia en Catalunya y Latinoamérica?

Evaluación de la experiencia en Catalunya, Josep Maria Borràs, director del Pla director d'Oncología Catalunya 
Aproximación del EquityCancer-LA, Ingrid Vargas, investigadora y M Luisa Vázquez, responsable del Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut, del Consorci de Salut i Social de Catalunya
Resultados preliminares en Chile, Colombia y Ecuador, Pamela Eguiguren, subdirectora de la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende G., de la Universidad de Chile, Amparo Mogollón, profesora titular de carrera académica, en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario de Colombia y Ana Lucía Torres, directora del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina, de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador

>>Inscripció online

>>Inscripció presencial


Coordinadores:
M. Luisa Vázquez i Noemí García, del Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut, del Consorci de Salut i Social de Catalunya.

Lloc i hora:
Les Sessions Tècniques del CSC tenen lloc en format híbrid, és a dir, online per Webinar, i presencial, a la Sala Joan Costa de la Seu del Consorci (Av. Tibidabo, 21. 08022 Barcelona), de 14.00 a 16.00h.