>>Descarregar el programa

24 de gener. Sessió inaugural   

Com adoptar una perspectiva de gènere als serveis sanitaris i socials?

- Introducció teòrica i perspectiva de salut pública, Lucía Artazcoz, directora de Promoció de la Salut de l'Agencia de Salut Pública de Barcelona
- Com abordar els biaixos de gènere dels professionals sanitaris, Carme Valls del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris 
- Accions des de l'autoritat sanitària, Iria Caamiña, coordinadora de l'Estratègia per a l'equitat de gènere del sistema sanitari al Gabinet Tècnic de la Secretaria General del Departament de Salut

>>Presentacions


21 de febrer

Aprenentatges del programa per a l'abordatge comunitari de la insuficiència cardíaca: implantació d'un model integral i transicional "sense parets".

- Coral Fernández, adjunta a la Direcció Servei Atenció Primària Delta del Llobregat de l'Institut Català de la Salut
- Josep M. Comín, director del Programa Territorial per a l'Atenció de la Insuficiència Cardíaca Comunitària de la Gerència Territorial Metropolitana Sud, de l'Hospital Universitari de Bellvitge, de l'Institut Català de la Salut

>>Presentació


14 de març

Aspectes ètics i legals d'atenció al final de la vida: cures pal·liatives, mort digna, eutanàsia

- Marc ètic i legal, Albert Royes, doctor en Filosofia i membre de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona 

Debat:     
- Visió des de la pràctica infermera de geriatria, Íngrid Bullich, tècnica en salut del Pla director sociosanitari del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i secretària de la Junta de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
- Visió del metge de cures pal·liatives, Helena Camell, cap del servei de medicina interna i cures pal·liatives del Consorci Sanitari del Garraf i presidenta de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives
- Visió des de la societat civil, Isabel Alonso, presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya 

>>Presentacions


11 d'abril

Demografia mèdica: reptes del present i futur de la professió

- Factors determinants sobre la demografia mèdica. Accions a emprendre, Marc Soler, director general corporatiu del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 
- Paràmetres actuals de la demografia mèdica a Barcelona, Berenguer Camps, director del Gabinet d'Estudis Col·legials del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

>>Inscripcions


16 de maig

Seguretat de pacients

- On estem després d'implantar noves estratègies els últims anys?, Fernando Alava, cap del Servei de Promoció de la Qualitat i la Bioètica del Departament de Salut
- Experiència en la pràctica, Maria José Bueno, responsable de Política de Qualitat del Grup SAGESSA

>>Presentació


13 de juny

Avaluació dels resultats en salut pels pacients (Patient reported outcomes)

- Orígens i desenvolupament, Olatz Garin, investigadora post doctoral del Grup de Recerca en Serveis Sanitaris de l'Institut de Recerca Hospital del Mar
- Aplicacions i iniciatives internacionals actuals, Montse Ferrer, investigadora sènior del Grup de Recerca en Serveis Sanitaris de l'Institut de Recerca Hospital del Mar
- BiblioPRO, Yolanda Pardo, project manager de BiblioPRO i investigadora post doctoral del Grup de Recerca en Serveis Sanitaris de l'Institut de Recerca Hospital del Mar

>>Presentacions


AJORNADA AL 20 DE FEBRER DE 2020

Accés universal a l'atenció en salut a Europa. Fins a quin punt l'hem assolit? Quines són les implicacions per a la política?

- Tamás Evetovits, cap de l'Oficina i Sarah THOMSON, especialista sènior en finançament de la salut, WHO Barcelona Office for Health Systems Strengthening, OMS Europa
- Accés universal al nostre sistema de salut, Marisol Rodríguez, catedràtica a la Universitat de Barcelona

>>Inscripcions


14 de novembre

És millor la coordinació assistencial en entorns sanitaris integrats que amb múltiples proveïdors? Experiències dels metges d'atenció primària i especialitzada de Catalunya (COORDENA.CAT)

- M. Luisa vázquez, Ingrid Vargas i Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial, del Consorci de Salut i Social de Catalunya

>>Presentació


Coordinadores:

M. Luisa Vázquez i Noemí García del Servei d'Estudis en Polítiques i Prospectives en Salut del Consorci de Salut i Social de Catalunya

Lloc i hora:
Les sessions tècniques del CSC tenen lloc a la Sala Joan Costa de la Seu del Consorci (Av. Tibidabo, 21. 08022 Barcelona), de 14.00 a 16.00h.