Patronal CAPSS >

Documentació i normativa

Conveni Col·lectiu Autonòmic de Catalunya del Sector de l'Atenció a la Gent Gran (GERCAT)

Convenis col·lectius i acords

Accediu al Conveni

Actes Mesa Negociadora del I Conveni Col·lectiu Autonòmic de Catalunya del Sector de l'Atenció a la Gent Gran (GERCAT)