Les #InfosCSC són infografies amb les quals compartim, de manera visual i sintètica, informació i recomanacions sobre com integrar processos innovadors a l'organització i als diferents serveis, i promoure, així, pràctiques que aportin més valor a professionals, persones ateses i a la resta d'agents implicats en aquests processos. 

#InfosCSC Farmàcia

#InfosCSC SACAC