El Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya no és una entitat atorgant d'ajuts i subvencions.