Darrera actualització: 6 de setembre de 2023

Entitat inscrita al Registre de grups d'interès de la Generalitat de Catalunya amb el codi 160 

Avís legal: de conformitat amb l'establert a l'article 16 i a l'article 17.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya permet la reutilització dels continguts i les dades del Portal de Transparència sempre que es citi la font i la data d'actualització i no es desnaturalitzi la informació i, en el seu cas, no es contradigui amb una llicència específica