Contractes docents

No es van formalitzar contractes docents l'any 2020. 

Contractes menors

CSC no va formalitzar contractes menors al 2017.

CAPSS no va formalitzar contractes menors al període 2019-2021.

CSC CiG no va formalitzar contractes menors al 2019.

CSC, SA no va formalitzar contractes menors al 2020.

PROSS, SAU no va formalitzar contractes menors al 2021.

També podeu cercar els contractes formalitzats a través del Cercador del Registre públic de contractes.