D'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, qualsevol ciutadà pot sol·licitar informació pública elaborada per una entitat pública per raó de la seva activitat o del exercici de les seves funcions. Per sol·licitar informació del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya que no hagueu pogut obtenir a través d'aquest Portal de la transparència, ompliu el següent formulari:

*Els camps són obligatoris

(Recordeu indicar si preferiu rebre comunicacions i/o la informació sol·licitada per correu electrònic o correu postal)