Daavant la pandèmia provocada pel coronavirus, des del Grup Promotor de Responsabilitat Social del CSC s'elaboren una sèrie de píndoles que posen en valor el compromís social de professionals i organitzacions en la pandèmia, i permeten destacar la importància de la Responsabilitat Social en la gestió dels reptes globals als que ens estem enfrontant, amb una clara orientació a l'assoliment dels ODS de l'Agenda 2030.

Amb l'objectiu de fer visible tota la tasca realitzada pels professionals i a la vegada amb la voluntat de detectar les oportunitats que ara poden sorgir per reconduir situacions i plantejar millores, el Grup Promotor RS-CSC elabora aquestes píndoles que fan visibles les transformacions que ha sofert el nostre entorn i  el que aquesta experiència ens aporta de cara al futur més immediat. Per seguir sent, més que mai, socialment responsables.

>>Veure píndoles Grup Promotor RS-CSC

Des del CSC,  com a entitat responsable i socialment compromesa, davant l'emergència sanitària causada per la COVID-19, hem volgut incrementar la nostra participació de forma activa en la millora de la qualitat de vida de les persones.

Estem treballant en diversos àmbits i establint vies de col·laboració per aterrar aquesta voluntat en accions concretes tant pel que fa a l'àmbit de la salut, de l'educació, del treball i les necessàries aliances estratègiques per assolir-ho.

                                                  

Salut i Benestar

El CSC, des de la seva experiència i expertesa tant en la gestió sanitària com social, ha assumit la gestió temporal de la residència Sant Adrià (Barcelona) després que la Generalitat decidís intervenir-la perquè no s'havien pres suficients mesures d'aïllament i no hi havia direcció tècnica ni responsable higiènico-sanitària. En aquesta situació, des del Govern català es va demanar al CSC que dirigís aquesta residència en un moment de molta complexitat per l'epidèmia de coronavirus. 

D'altra, el CSC i la Diputació de Barcelona han col·laborat conjuntament amb el Departament de Salut per crear una residència per a persones grans negatives en coronavirus a Barcelona. Així, la Diputació ha cedit un espai de la Residència Respir del Recinte Mundet i s'ocupa de serveis com el manteniment o els àpats, mentre el CSC assumeix la gestió sanitària i social de les noves 27 places per a persones grans, a més de posar-hi el personal necessari.

Educació de qualitat

El CSC ofereix formació gratuïta a aquelles persones que vulguin incorporar-se a treballar en els centres d'atenció a la gent gran però no tinguin experiència en l'àmbit sanitari i/o social. Aquesta iniciativa del CSC sorgeix en el marc de la necessitat urgent per incorporar persones que puguin treballar atenent a la gent gran quan la crisi de coronavirus havia deixat a molts professionals d'aquest sector de baixa o en aïllament per contagi del virus.

S'han format gairebé 400 persones que s'havien apuntat a la borsa de treball del CSC però no tenien experiència. Els continguts han estat elaborats per expertes del CSC i el curs s'ha realitzat a través de la plataforma formativa on-line d'Unió Consorci Formació.

Treball digne i creixement econòmic

El CSC ha obert una borsa de treball per a totes les persones que vulguin treballar en residències i centres d'atenció a la gent gran, i que en l'emergència sanitària causada pel coronavirus són més necessaris que mai. A aquesta borsa de treball es poden apuntar treballadors amb experiència o no, en aquest segon cas, el CSC els hi oferirà una ràpida formació perquè es puguin incorporar a una residència o centre d'atenció a la gent gran.

Davant la gran implicació dels professionals del sector salut i social en la crisi del coronavirus, el CSC ha demanat a l'Administració un reconeixement salarial per a tots els professional del sector, assistencials o no. I ho va fer amb un posicionament conjunt del Consell Rector, el seu màxim òrgan de govern.

Teletreball a T21: des del 13 de març, el CSC va instaurar el teletreball a tota la seva plantilla de les oficines de la seu central a Barcelona, per tal de vetllar per la seva seguretat i seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries. Després, ja en desescalada, el CSC ha elaborat un pla propi de desescalada perquè els i les professionals puguin anar tornant a les oficines però deixant sempre la possibilitat de fer teletreball i prioritzant-lo. Un cop finalitzades les tres fases de desescalda i durant els mesos de juliol i agost, es segueix mantenint el teletreball per a la majoria i només es permet la tornada a les oficines a un màxim del 62% de la plantilla i durant un horari reduït que cal complementar amb teletreball.

Aliança pels objectius

Durant aquesta emergència sanitària, el CSC està establint diferents aliances estratègiques per a portar a terme iniciatives que permetin millorar l'atenció a les persones afectades per coronavirus, però també per ajudar al sector sanitari i social en l'àmbit professional, i fins i tot amb accions enfocades a la ciutadania. Aquestes aliances han permés generar iniciatives en línia als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Així doncs, s'han establert aliances amb les següents entitats o organitzacions:

  • Departament de Salut de Catalunya
  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • Comissió Europea
  • Diputació de Barcelona
  • Unió Consorci Formació
  • Servei d'Ocupació de Catalunya
  • Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

També des del CSC hem obert tot el coneixement dels nostres experts a tot el sector sanitari i social, així com a la ciutadania, a través d'un nou espai web amb les notes informatives, documents i materials elaborats pels nostres equips en l'àmbit laboral, jurídic, de contractació pública, de farmàcia i medicament... que ara està disponible per a tothom amb l'objectiu de col·laborar a agilitzar els processos i la informació en el sector sanitari i social, alhora que dediquem un espai de fonts oficials per ser un punt més de referència com a font d'informació fiable sobre la crisi del coronavirus.

Espai informació web coronavirus CSC