Què és el Consorci >

Responsabilitat Social

La Responsabilitat Social en l’abordatge de la COVID-19

La pandèmia provocada pel virus SARS-COV-2 ha suposat per a tota la societat, però especialment per al món sanitari i social, afrontar una situació de tensió i incertesa mai viscuda, que ha provocat canvis importants en el sistema de salut, en els centres sanitaris i socials i en la societat en general.

Però la COVID-19 també ens ha fet més humans i solidaris que mai. El compromís social dels professionals, de les institucions i de la societat civil davant l'emergència ha estat immens. Mai havíem estat tan responsables socialment com ara.

Des  del Grup Promotor de Responsabilitat Social del CSC volem posar en valor el compromís social de professionals i organitzacions, i destacar la importància de la Responsabilitat Social en la gestió dels reptes globals als que ens estem enfrontant, amb una clara orientació a l'assoliment dels ODS de l'Agenda 2030.

Amb l'objectiu de fer visible tota la tasca realitzada pels professionals i a la vegada amb la voluntat de detectar les oportunitats que ara poden sorgir per reconduir situacions i plantejar millores, hem elaborat unes píndoles que facin visibles les transformacions que ha sofert el nostre entorn i  el que aquesta experiència ens aporta de cara al futur més immediat.

Volem seguir sent, més que mai, socialment responsables.

Grup Promotor RS - CSC

 • Elisabet Asensio, coordinadora d'RSC de Badalona Serveis Assistencials
 • Cristina Iniesta, adjunta a Gerència del Parc de Salut Mar
 • Maria Mateu, cap d'RSC de l'Hospital Clínic de Barcelona
 • Anna Fuster Muñoz, tècnica de Medi Ambient del Servei de Prevenció i Medi Ambient mancomunat i RS del Consorci Hospitalari de Vic
 • Marcel Esteve, procés de participació-atenció al ciutadà del Consorci Sanitari Integral
 • Clara Finazzi, cap de la unitat Agenda 2030 i ODS de la Diputació de Barcelona
 • Ana Rodríguez Cala, direcció d'estratègia i RSC a l'Institut Català d'Oncologia
 • Marta Moles, secretària tècnica i responsable d'RS del CSC

Píndoles RS-COVID 19

Accedir a totes les píndoles RS-COVID 19

 • El bon govern

La darrera píndola informativa aborda els canvis que l'epidèmia ha provocat en aspectes relacionats amb el bon govern i es proposen sis noves oportunitats en el futur inmediat.

>>Veure píndola 7

 • Les aliances estratègiques

La sisena píndola reflecteix com han canviat les aliances i col·laboracions en el sector públic i privat a partir de les necessitats que el contex d'epidèmia anava creant, i ja s'assenyala quines noves oportunitats obren aquestes aliances.

>>Veure píndola 6

 • Relacions amb la comunitat i la societat

La cinquena píndola mostra com han evolucionat les relacions amb la comunitat i la societat durant la pandèmia, i estableix quatre noves oportunitats que sorgeixen en aquest àmbit un cop arribem a l'anomenada "nova normalitat".

>>Veure píndola 5

 • Sostenibilitat i medi ambient

La quarta píndola reflexiona l'evolució de la gestió i les iniciatives en l'àmbit de la sostenibilitat i el medi ambient, i marca el camí per a millorar les polítiques de medi ambient del sector en el nou escenari després de la pandèmia.

>>Veure píndola 4

 • La formació: noves habilitats i competències en l'entorn digital

La tercera píndola posa sobre la taula tots els canvis que s'han produït en l'àmbit de la formació, especialment actiu en el sector de salut i social. Així, la formació s'ha hagut d'adaptar al format telemàtic i això genera una sèrie de noves oportunitats que podrien canviar la manera de formar-nos per sempre.

>>Veure píndola 3

 • Noves tendències en l'entorn laboral: el teletreball

La segona de les píndoles apunta un dels temes més mediàtics i que més han canviat la vida quotidiana de tot el conjunt de la població durant la crisi del coronavirus: el teletreball. A partir de tots els canvis que s'han produït en aquest àmbit, el Grup Promotor RS-CSC apunta les noves oportunitats que poden marcar el futur del teletreball.

>>Veure píndola 2

 • Nou mapa de relacions de professionals i institucions amb pacients i familiars

La primera de les píndoles està enfocada a mostrar com el virus ha transformat les relacions amb la ciutadania, les persones ateses i les famílies.

Els professionals i les institucions de salut i socials han fet un esforç titànic per estar a prop dels malats en unes circumstàncies excepcionals, mostrant la seva part més humana i solidària. Professionals i institucions més responsables socialment que mai.

>>Veure píndola 1