El CSC és una entitat sostenible econòmicament, que és una base important per treballar els reptes que ens plantegem. Oferim serveis de qualitat, cercant la satisfacció dels nostres associats i integrem criteris de responsabilitat social i sostenibilitat en la relació amb els proveïdors.