Coneixement >

Catàleg de publicacions

Aplicació de les noves guies i clàusules de contractació social i ambiental de l'Ajuntament en les entitats proveïdores de salut a Barcelona

Altres publicacions, Informes tècnics

Autor:
Consorci de Salut i Social de Catalunya
Publicació:
2018