Govern de CSC, SA

Consell d'administració CSC, SA

El Consell d'Administració de CSC SA està format, d'una banda, per persones designades per l'accionista majoritari (CSC, 51%) i de l'altra per representants de la resta de l'accionariat. Els accionistes minoritaris són, tots ells, entitats associades al Consorci, que en el seu moment van acudir, de manera individual, a una ampliació de capital.

D'entre els membres del Consell d'Administració es nomena una Comissió Executiva, que es reuneix un cop al mes. Els membres de la Comissió Executiva ho son també dels consells d'administració de les empreses participades en un 100% per CSC SA.

President

  • Josep Mayoral Antigas 

Vicepresident 1r

  • Jordi Bachs i Ferrer

Vicepresidenta 2a

  • Olga Pané i Mena

Consellers:

  • Maria Salud González Martín
  • Rafael Lledó i Rodríguez
  • Maria Victoria Rovira Lapiedra

Secretari

  • Joaquim Monllau i Bayerri

Vicesecretària

  • Miriam De Cádiz i Toledano