Coneixement >

Servei d'Estudis (SEPPS)

Trobades de Salut Pública del CSC

Descarregar programa >>pdf

26 de març. Sessió inaugural   

Drets i governança: Democràcia i participació ciutadana en els serveis públics de l'Estat del Benestar:

-    Governança i participació ciutadana en els serveis públics de l'Estat del Benestar, Ismael Blanco, investigador de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), de la Universitat Autònoma de Barcelona.
-    Democràcia i governança: Influències indegudes en la formulació de polítiques de salut, Ildefonso Hernández Aguado, catedràtic de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH). 

>>Presentacions

18 de juny

Legionel·losi: un problema crònic de salut pública?:

-    Legionel·losi: Situació actual epidemiològica, Mireia Jané, subdirectora general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). 
-    Prevenció de la legionel·losi: què cal fer per tal que deixi de ser un problema?, José Mª Ordóñez Iriarte, president de la Sociedad Española de Salud Ambiental (SESA).

>>Presentacions

8 d'octubre

Promoció de la salut i treball en xarxa. Una visió compartida:

-    La promoció de la salut en l'Atenció Primària: el treball amb els serveis socials i la comunitat, Francesca Zapater, metgessa de família i membre del Fòrum Català d'Atenció Primària (FOCAP). 
-    La feina de l'Hospital en la promoció de la salut en la xarxa de centres promotors de la salut, Manel Santiñà, president de la Xarxa d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya (HPH-Catalunya). 

>>Presentacions

10 de desembre. Sessió de clausura

Crisi, desigualtats i salut. Estat de situació

-    Crisi econòmica, polítiques públiques, utilització de serveis sanitaris i salut a Espanya, a càrrec de Beatriz González López-Valcárcel, catedràtica del Departament de Mètodes Quantitatius en Economia i Gestió de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). 
-    Impacte de la crisi en la salut als països del Sud d'Europa, a càrrec de Carmen Borrell, cap del Servei de Sistemes d'Informació Sanitària de l'Agencia de Salut Pública de Barcelona (ASPB). 

>>Inscripcions

Coordinadores:
M. Luisa Vázquez i Noemí García del Servei d'Estudis en Polítiques i Prospectives en Salut del Consorci de Salut i Social de Catalunya

Lloc i hora:
Les sessions de Salut Pública del CSC tenen lloc a la Sala Joan Costa de la Seu del Consorci (Av. Tibidabo, 21. 08022 Barcelona), de 14.00 a 16.00h.