Coneixement >

Servei d'Estudis (SEPPS)

Trobades de Salut Pública del CSC

Descarregar programa >>pdf

29 de maig. Sessió inaugural   

El Pla Interdepartamental de Salut Pública. La salut a totes les polítiques, Antoni Mateu, secretari de Salut Pública del Departament de Salut i Sebastián Peña, cap de la Unitat de Qualitat de la Direcció de Salut de Santiago de Xile.

>>Presentacions

3 de juliol

Prevenció del VIH i les infeccions de transmissió sexual, Jordi Casabona, director científic, Cinta Folch, Centre d'Estudis Epidemiològics sobre el VIH/SIDA/ITS de Catalunya, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i Patricia García, Servei Epidemiologia de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

>>Presentacions

2 d'octubre

Crisi, salut i salut mental, Pau Batllet, cap de l'Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de DipSalut i Margalida Gili, investigadora de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut de la Universitat de les Illes Balears.

>>Presentacions

4 de desembre. Sessió de clausura

Com afecta la contaminació ambiental a la salut, Assumpta Farran, directora general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat i Jordi Sunyer, director científic adjunt i investigador del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental.

Coordinadores:
M. Luisa Vázquez i Noemí García del Servei d'Estudis en Polítiques i Prospectives en Salut del Consorci de Salut i Social de Catalunya

Lloc i hora:
Les sessions de Salut Pública del CSC tenen lloc a la Sala Joan Costa de la Seu del Consorci (Av. Tibidabo, 21. 08022 Barcelona), de 14.00 a 16.00h.