Descarregar programa >>pdf

19 de novembre. Sessió inaugural   

El camí cap a l'excel·lència en l'atenció, a través de l'acreditació mitjançant l'aplicació del model EFQM als serveis sanitaris:

-    L'elecció del model, Josep Davins, subdirector general de Serveis Sanitaris del Departament de Salut.
-    L'experiència del proveïdor, Rosa Ruiz, directora de Qualitat i Seguretat de pacients del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).

>>Presentació


17 de desembre

La responsabilitat derivada de les decisions clíniques compartides, Francesc José Maria, del Gabinet Jurídic FJM i assessor del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).

>>Presentació  


21 de gener

Integració de l'atenció social i sanitària

-    Cap a una atenció integrada social i sanitària. Per un nou model centrat en les persones, Ramon Canal, investigador de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (IGOP).
-    Model col·laboratiu per a l´abordatge de l´atenció sanitària i social bàsica a Lleida, Montserrat Farran,  directora Adjunta d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS).

>>Presentacions 


25 de febrer

Implicacions del projecte VISC+ 

-    Implicacions ètiques, jurídiques i socials, Lidia Buisan, membre de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona (OBD).

>>Bibliografia


17 de març

Què sabem de l'activitat domiciliària dels professionals sanitaris 

-    Anàlisi de la tendència de l'atenció domiciliària al CMBD, Xavier Salvador, tècnic de la Divisió d'Anàlisi de la Demanda i d'Activitat del CatSalut.
-    Atenció domiciliària de l'evidència científica a com innovar en la pràctica clínica diària, Sebastià Santaeugènia, cap del servei de Geriatria i Cures Pal·liatives de Badalona Serveis Assistencials (BSA).

>>Presentacions


28 d'abril

Salut i atenció en salut de la població immigrada

-    La salut dels immigrants i les desigualtats en salut segons el tipus de polítiques d'integració als països europeus, Davide Malmusi, director de Serveis de Salut de l'Ajuntament de Barcelona. 
-    Canvis en l'accés a l'atenció sanitària dels immigrants en el context de crisi econòmica, Victoria Porthé, Irene García-Subirats i M Luisa Vázquez investigadores i directora del Servei d'Estudis en Prospectives i Polítiques de Salut del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). 

>>Presentacions


26 de maig

Els que planifiquen són usuaris dels serveis? Cóm democratitzar la planificació i gestió del sistema sanitari públic?

-    Experiències de participació en la planificació de serveis de salut, Josep Martí, del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS).
-    De la participació a la co-producció de polítiques en el canvi d'època. El cas de les polítiques de salut, Joan Subirats, investigador de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP).

>>Presentació


16 de juny. Sessió de cloenda

Com millorar la coordinació assistencial entre nivells d'atenció als serveis de salut?, Marta Aller, Sina Waibel i Ingrid Vargas, investigadores del Servei d'Estudis en Prospectives i Polítiques de Salut del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial (GAIA).

>>Presentació

Coordinadores:
M. Luisa Vázquez i Noemí García del Servei d'Estudis en Polítiques i Prospectives en Salut del Consorci de Salut i Social de Catalunya

Lloc i hora:
Les sessions tècniques del CSC tenen lloc a la Sala Joan Costa de la Seu del Consorci (Av. Tibidabo, 21. 08022 Barcelona), de 14.00 a 16.00h.