Comunicació interna en temps de crisis. Estratègies i experiències en diferents sectors de servei públic

Albert Piqué, responsable de comunicació interna de Transports Metropolitans de Barcelona, Jordi Masnou, responsable de comunicació de Suara Serveis

Moderadora: Cristina Ferrer, responsable de comunicació del CSC

Descarrega les presentacions


Avaluació de l'atenció a la cronicitat: identificació d'expèriencies integrades, proposta d'indicadors i àrees de millora

Vicky Serra-Sutton, Mireia Espallargues, de l'Agència Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Descarrega les presentacions


Nou enfocament de la gestió de la política del medicament hospitalària. Anàlisi d'una experiència pràctica

Candela Calle, directora general de l'Institut Català d'Oncologia (ICO)

Descarrega la presentació


Ens ocupa la salut dels nostres professionals. El model de BSA

Olga Ruesga, directora de Comunicació i Atenció a l'Usuari de BSA i Xavier Orpella, cap de Servei de Medicina del Treball i Salut Pública de Badalona Serveis Assistencials (BSA)

Moderador: Eduard Gaynès, director tècnic Associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció (aMSP)

Descarrega les presentacions


El principi de justícia en el sistema públic de salut

Àngel Puyol, professor d'Ètica a la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona

Impacte de la crisi sobre el sistema de salut:

 • Canvis en el sistema de salut a Espanya  i Catalunya o l'epicrisi sanitària a un país del mezzogiorno europeu
  Vicente Ortún, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra
 • Changes in European Health Systems
  Sarah Thompson, WHO Barcelona Office for Health Systems Strengthening
 • Canvis en la pràxis médica
  Àngels Masabeu, cap de servei de medicina interna i directora de la unitat mèdica del SSIBE

Moderadora: M. Luisa Vázquez, Responsable Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques en salut

Descarrega les presentacions


Gestió de l'atenció privada als centres públics

Antoni Anglada, director gerent, i Francesc Sala, director de l'Àmbit d'Aguts i d'Atenció Privada, del Consorci Hospitalari de Vic

Descarrega la presentació


La coordinació assistencial en diversos entorns dels sistema sanitari català

Marta B. Aller, investigadora del Servei d'Estudis del CSC i prospectives en Polítiques de Salut

Descarrega la presentació

Coordinadores:

M.Luisa Vázquez del Servei d'Estudis en Polítiques i Prospectives en Salut, i Marta Portero, Àrea Associativa del CSC

Lloc i hora:

Les sessions tècniques del CSC tenen lloc a la Sala Joan Costa de la Seu del Consorci (Av. Tibidabo, 21. 08022 Barcelona), de 14.00 a 16.00h.

 • 21 de novembre. Sessió inaugural
 • 19 de desembre
 • 23 de gener
 • 20 de febrer
 • 20 de març
 • 24 d'abril
 • 22 de maig
 • 12 de juny. Sessió de cloenda