El 2002, el CSC va establir un conveni de col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra amb la intenció de promoure la formació en salut pública com a estratègia de suport a la gestió de serveis sanitaris. En virtut d'aquest conveni, que va ser modificat i  renovat l'any 2016, el CSC concedeix dues beques anuals per facilitar la participació d'altres tants professionals de la salut que desitgin realitzar el Màster en Salut Pública i una beca per als que desitgin realitzar el Postgrau online en Salut Pública. Les beques, que suposen l'abonament de dos terços del preu de la matrícula (66%), són atorgades mitjançant una convocatòria pública en què poden participar les persones preinscrites en el Màster o en el Postgrau que les sol·licitin.

Màster en Salut Pública

Els/Les beneficiaris/àries de la beca realitzen la investigació per al Treball de Fi de Màster (TFM) en els àmbits d'acció del CSC i els seus associats: polítiques sanitàries, organització i gestió dels serveis de salut i socials (hospitals, atenció primària de salut, sociosanitari, atenció a la dependència, etc.) i salut pública en l'àmbit municipal, col·laborant amb algun dels seus departaments i associats i, freqüentment, sota la direcció del Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut.

Els principals criteris que es consideren en el procés de selecció són:

  • La procedència: es dóna prioritat als treballadors/es de les institucions associades o gerenciades per CSC i a estudiants llatinoamericans.
  • L'interès demostrat en els àmbits de política de salut, organització i gestió dels serveis de salut i socials (hospitals, atenció primària, sociosanitari, etc.) i/o en salut pública en l'àmbit municipal.

Des de la seva instauració, un total de 15 estudiants d'Amèrica Llatina i Catalunya han elaborat els seus TFM en temes relacionats amb la integració de serveis de salut i atenció a la població immigrant.

Per demanar més informació i fer la preinscripció contacteu amb la Secretaria del Màster a través del seu correu electrònic: salut.publica(ELIMINAR)@upf.edu

Postgrau online en Salut Pública

Els principals criteris que es consideren en el procés de selecció són:

  • La procedència: es dóna prioritat als treballadors/es de les institucions associades o gerenciades per CSC i als estudiants llatinoamericans.
  • L'interès demostrat en els àmbits de política de salut, organització i gestió dels serveis de salut i socials (hospitals, atenció primària, sociosanitari, etc.) i/o en salut pública en l'àmbit municipal.
  • La situació econòmica del candidat.

Per demanar més informació i fer la preinscripció per al Diploma d'Especialització en Salut Pública envieu un correu electrònic a: diplomasp.salut(ELIMINAR)@gencat.cat