Coneixement >

Servei d'Estudis (SEPPS)

Activitats divulgatives

A més de les publicacions, la contribució al debat, l'intercanvi d'experiències i coneixements es realitza per diversos mecanismes: organitzant seminaris i amb presentacions tècniques en la seu de Barcelona, així com participant en congressos on es troben els diversos actors que interactuen en els sistemes de salut, impartint mòduls en cursos de projecció nacional i internacional.

Presentacions tècniques

Per catorzè any consecutiu, el Consorci de Salut i Social de Catalunya organitza presentacions mensuals sobre temes d'interès per al desenvolupament dels sistemes de salut, relatius a les polítiques sanitàries, la gestió de serveis de salut i la salut pública.

Les presentacions, gratuïtes i obertes a tots els interessats, tenen lloc un dijous de cada mes, entre les 14:00 i les 16:00 a la Seu del CSC.

Les confirmacions d'assistència s'han d'enviar fent servir el link d'inscripció de la sessió corresponent.

Vegeu totes les sessions tècniques


Trobades de Salut Pública

Les Trobades de Salut Pública del CSC són sessions especialitzades i que des del CSC es van posar en marxa l'any 2014. L 'objectiu d'aquestes trobades en convertir-se en un referent a Catalunya, on els professionals puguin aprofundir i debatre temes d'actualitat en matèria de salut pública.

Les presentacions, gratuïtes i obertes a tots els interessats, entre les 14:00 i les 16:00 a la Seu del CSC.

Les confirmacions d'assistència s'han d'enviar fent servir el link d'inscripció de la sessió corresponent.

Vegeu totes les trobades de salut pública


Comissió de Recerca Qualitativa en Salut

L'objectiu principal de la comissió de recerca qualitativa és promoure el debat i afavorir l'aprenentatge sobre metodologia de recerca qualitativa dels professionals i grups de recerca dels centres associats al CSC, així com promoure la col·laboració i l'establiment de sinèrgies per a la realització d'estudis conjunts, per la cerca de fons de recerca i per la disseminació dels resultats dels projectes desenvolupats.

La comissió es reuneix cada dos mesos i els seus membres investigadors, professionals i responsables de recerca d'una quinzena d'entitats associades al CSC.

Més informació


Activitats docents

Els sistemes de salut i les seves polítiques

L'objectiu del mòdul és donar una visió  general de les funcions i organització dels sistemes de salut, així com analitzar les eines de gestió bàsiques dels serveis de salut. S'ha realitzat com a part de diversos màster i actualment s'imparteix en el Màster en Salut Internacional i Cooperació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Descarrega el contingut de l'assignatura 

Introducció a la investigació qualitativa aplicada en salut

Es va elaborar un curs que introdueix les tècniques qualitatives que s'utilitzen amb major freqüència en l'anàlisi de la salut i els serveis sanitaris, per al diagnòstic de situació en la planificació, avaluació o anàlisi de factibilitat d'intervencions. Aquest curs s'ha realitzat en diversos màsters de projecció nacional i internacional. Actualment s'ofereix al Màster en Salut Internacional i Cooperació de la Universitat Autònoma de Barcelona, al Màster en Cronicitat i Dependència de la Universitat Pompeu Fabra i Universitat Autònoma de Barcelona i el curs de formació contínua per als professionals sanitaris que s'ofereix mitjançant l'UCf.


Seminari commemoratiu dels 20 anys del SEPPS

Presentació del SEPPS
  • Vídeo: Quina ha estat la contribució del SEPPS?
  • Presentació a càrrec de la M. Luisa Vázquez, responsable del SEPPS. Presentació
Taula rodona 1: La integració de l'atenció a Catalunya, cap a on evoluciona?
  • Resultats principals de la línia de recerca. Ingrid Vargas, investigadora sènior del SEPPS. Presentació
  • Visió des del proveïdor: experiències i plans futurs. Xavier Pérez, director assistencial de SSIBE Presentació i Pilar Saura, gerent de BSA. Presentació
  • Integració de serveis de salut a Europa. Reptes de futur. Juan Tello, Head of WHO European Centre for Primary Health Care. Presentació
Taula rodona 2: Atenció a la salut de la població immigrant a Catalunya i Europa. Què sabem i què hauríem de saber.
  • Resultats principals de la línia de recerca. M. Luisa Vázquez, responsable del SEPPS. Presentació
  • Visió des del professional de salut: experiències, reptes i propostes de millora. Celia Tajada, directora del Servei d'Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme. Presentació
  • Migrants Health care in Europa. Needs for research. Allan Krasnik, Danish Research Center for Migration, Ethnicity and Health, University of Copenhagen. Presentació