Coneixement >

Catàleg de publicacions

Guia sobre els tractaments de dades de caràcter excepcional en l'àmbit sanitari, sociosanitari i residencial en el context de l'emergència sanitària causada per la COVID-19

Altres publicacions, Informes tècnics

Autor:
CSC
Publicació:
15-04-2020