Conocimiento >

Catálogo de publicaciones

Guia sobre els tractaments de dades de caràcter excepcional en l'àmbit sanitari, sociosanitari i residencial en el context de l'emergència sanitària causada per la COVID-19

Otras publicaciones, Informes técnicos

Autor:
CSC
Publicació:
15-04-2020