Patronal CAPSS >

Documentación y normativa

Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Atenció Domiciliària de Catalunya (codi conveni núm. 7901525)

Convenios colectivos y acuerdos

Actes Comissió Negociadora del IV Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Atenció Domiciliària de Catalunya (codi conveni núm. 7901525)