Perfil del contractant

CSC Atenció Social, SL

CSC Atenció Social, SL

Localització del centre

Adreça: Av. Tibidado, 21 08022 Barcelona
Teléfon: 93 253 18 20
Fax: 93 211 14 28

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya

Dept. Servei de Contractacions

Adreça: Av Tibidado, 21

08022 Barcelona

Telèfon: 93 253 18 22

Fax: 93 211 14 28

Adreça de correu electrònic: sacac(ELIMINAR)@consorci.org

NOTA IMPORTANT:

Els documents publicats amb anterioritat al 1 de maig de 2016, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic a sacac(ELIMINAR)@consorci.org, o els podeu veure en l'històric de concursos

En el següent enllaç podeu accedir a les Instruccions Internes de Contractació del CSC Atenció Social, S.L.

CSCASSL 2/16

Descripció: Servei de bugaderia del Centre Social i Sanitari de Viladecans Frederica Montseny.

Import: 277.526,49 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 07/11/2016 14:00h

Apertura pública:

  • Apertura Sobres C (proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica):

    Lloc: Av. Tibidado, 21 08022 Barcelona

    Data24 de novembre de 2016, 11;00 h.

NOTA IMPORTANT:

NOTA IMPORTANT:

Resulta obligatori realitzar una visita a les instal.lacions del centre. La visita està programa per al dia 13 d'octubre de 2016 a les 10:00 hores. Cal confirmar assistència mitjançant el correu mpf(ELIMINAR)@consorci.org

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Annex 2 guia DEUC
Data d’incorporació a la web
03/10/2016 13:31h
AnneX OE
Data d’incorporació a la web
03/10/2016 13:32h
Annexes
Data d’incorporació a la web
03/10/2016 13:32h
Models
Data d’incorporació a la web
03/10/2016 13:32h
Anunci de licitació BOE
Data d’incorporació a la web
03/10/2016 13:33h
Anunci de licitació DOUE
Data d’incorporació a la web
03/10/2016 13:33h
Fitxer DEUC
Data d’incorporació a la web
03/10/2016 13:35h
Plec Tècnic
Data d’incorporació a la web
04/10/2016 10:20h
Plec Administratiu
Data d’incorporació a la web
04/10/2016 10:21h
Quadre de característiques
Data d’incorporació a la web
04/10/2016 10:21h
Dubtes i Respostes dels licitadors 02/11/2016 (1)
Data d’incorporació a la web
03/11/2016 11:47h
Resolució de finalització d'expedient
Data d’incorporació a la web
12/12/2016 16:24h

CSCASSL 1/16

Descripció: Servei integral de restauració i explotació de les màquines de vending pel Centre Social i Sanitari de Viladecans Frederica Montseny.

Import: 2.641.148 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 02/06/2016 14:00h

Apertura pública:

Apertura Sobres C (Ecònomica):

Entitat: Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, S.A.

Lloc: Av. Tibidado, 21 08022 Barcelona

Data:17 de juny de 2016 a les 11 hores

NOTA IMPORTANT:

NOTA IMPORTANT:

La visita al Centre Sociosanitari Frederica Montseny es realitzarà el dia 12/05/2016 a les 10 hores a la recepció del centre, pero poder anar a la visita els licitadors tenen que confirma assitència al correu electrònic cmena@consorci.org

NOTA IMPORTANT:

Es farà una nova visita, per sol.licitud de licitadors que no han pugut assitir a la del dia 12/05/2016,  al Centre Sociosanitari Frederica Montseny  el dia 17/05/2016 a les 10 hores a la recepció del centre, pero poder anar a la visita els licitadors tenen que con firma assitència al correu electrònic cmena@consorci.org

NOTA IMPORTANT:

Es farà una nova visita, per sol.licitud de licitadors que no han pugut assitir a la del dia 17/05/2016,  al Centre Sociosanitari Frederica Montseny  el dia 24/05/2016 a les 10 hores a la recepció del centre, pero poder anar a la visita els licitadors tenen que con firma assitència al correu electrònic cmena@consorci.org

NOTA MOLT IMPORTANT:

S'ha penat amb data 1/06/2016 una Resolució d'esmena d'errors per la qual es modifica el termini de presentació d'ofertes i l'Annex 1  del Plec de Prescripcions Tècniques de l'expedient.

Nova data de presentació d'ofertes:  9/06/2016 fins a les 14:00 hores

Nova data d'obertura del Sobre C: 27/06/2016 a les 11:00 hores

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci licitació DOUE
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 08:48h
Anunci licitació BOE
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 08:50h
Plec Admimistratiu
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 08:51h
Plec Tècnic
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 08:51h
Quadre de característiques
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 08:53h
Annex OE
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 08:54h
Annex II del PP 01-Planta situació
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 08:56h
Annex II del PPT 02-Planta baixa
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 08:57h
Annex II del PPT 03-Planta soterrani
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 08:58h
Annex II del PPT 04- Planta primera
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 08:58h
Annex II del PPT 05-Planta segona
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 09:00h
Annex II del PPT 06-Planta tercera
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 09:01h
Annex II del PPT 07-Planta quarta
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 09:01h
Annex II del PPT 08-Planta cinquena
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 09:02h
Annex II del PPT 09-Planta sisena
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 09:02h
Annex II del PPT 10-Planta coberta
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 09:03h
Annex III del PPT
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 09:04h
Annex IV del PPT
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 09:04h
annex V del PPT
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 09:05h
Annex X
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 09:05h
Detall pressupost Maxim
Data d’incorporació a la web
28/04/2016 09:14h
Annexes
Data d’incorporació a la web
09/05/2016 11:29h
Models
Data d’incorporació a la web
09/05/2016 11:30h
Dubtes dels licitadors
Data d’incorporació a la web
12/05/2016 16:46h
Dubtes i Respostes del licitadors (18-05-2016)
Data d’incorporació a la web
18/05/2016 16:39h
Resolució de rectificació d’error aritmètic
Data d’incorporació a la web
23/05/2016 12:55h
Dubtes i Respostes 20-05-2016
Data d’incorporació a la web
24/05/2016 10:05h
Dubtes i Respostes 26-5-2016
Data d’incorporació a la web
26/05/2016 10:34h
Resolució d'Esmena d'Errors
Data d’incorporació a la web
01/06/2016 16:50h
Dubtes i Respostes 07/06/2016
Data d’incorporació a la web
07/06/2016 11:37h
NOU Excel Annex 1
Data d’incorporació a la web
07/06/2016 13:49h
Dubtes i Respostes 7/6/2016B
Data d’incorporació a la web
07/06/2016 16:44h
NOUS Dubtes del licitadors
Data d’incorporació a la web
08/06/2016 10:21h
NOVA VERSIÓ ANNEX OE
Data d’incorporació a la web
08/06/2016 10:22h
Resolució D'adjudicació
Data d’incorporació a la web
01/08/2016 11:34h
Informe de valoració
Data d’incorporació a la web
01/08/2016 11:36h
RECURS
Data d’incorporació a la web
19/09/2016 09:38h
RESOLUCIO RECURS
Data d’incorporació a la web
19/09/2016 09:39h
Resolució d'esmena d'adjudicació
Data d’incorporació a la web
21/09/2016 12:40h
Pròrroga
Data d’incorporació a la web
18/11/2020 11:30h
Pròrroga Segona.
Data d’incorporació a la web
07/04/2021 13:21h
Aprovació 3ª pròrroga
Data d’incorporació a la web
10/03/2022 09:35h
Informe de necessitats 3ª pròrroga
Data d’incorporació a la web
10/03/2022 09:43h
Contracte 3ª pròrroga
Data d’incorporació a la web
10/03/2022 09:47h
Informe Modificació
Data d’incorporació a la web
10/03/2022 09:48h
Resolució modificació
Data d’incorporació a la web
10/03/2022 09:50h
Acord modificació
Data d’incorporació a la web
10/03/2022 09:51h
Aprovació 4ª pròrroga
Data d’incorporació a la web
10/03/2022 09:52h
Informe de necessitats 4ª pròrroga
Data d’incorporació a la web
10/03/2022 09:53h
Contracte 4ª pròrroga
Data d’incorporació a la web
10/03/2022 09:54h