El CSC, S.A tramita, prèvia encàrrec, les licitacions per a la contractació de serveis i subministraments destinats a les entitats vinculades o que en depenen. En aquest sentit, podeu trobar tota la informació en el nostre perfil de contractant.

Perfils del contractant de CSC
Informació sobre licitacions anteriors al 2018

També podeu cercar els contractes formalitzats a través del Cercador del Registre públic de contractes.