Assemblea General

És el principal òrgan de govern de l'Associació Patronal i està constituïda pels representants de totes les institucions associades. Es reuneix, com a mínim, un cop l'any per aprovar la gestió anual i proposar les línies a seguir.

Estatuts

Descarregueu els Estatuts (PDF 106 kb)

President

 • Josep Mayoral i Antigas

Secretari general

 • José Augusto García i Navarro

Vocals

 • Anna Aran i Solé
 • Adrià Comella i Camicé
 • Gemma Craywinckel i Martí
 • Rafael Lledó i Rodríguez
 • Sara Manjón del Solar
 • Joaquim Monllau i Bayerri (vocal i secretari)
 • Pilar Otermín i Vallejo
 • Josep M Padrosa i Macias
 • Manel Valls i Martorell